28 Yanvar / 2:15 PM

Ayə - Həcc

İmam Baqir (ə): Quran ayəsində Allaha doğru qaçmaq deyiləndə Həccə üz tutmaq nəzərda tutulub. (Məaniul-Əxbar)