12 İyun / 11:27 PM

Ayə - Kafirlər

Kim Allaha, mələklərinə, peyğəmbərlərinə, Cəbrailə və Mikailə düşmən olarsa, bilsin ki, Allah kafirlərin düşmənidir. (Bəqərə surəsi, 98)