28 Yanvar / 2:33 PM

Ayə - Kafirlər

Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti kafir olub kafir kimi ölənlərə olsun! (Bəqərə surəsi, 161)