12 İyun / 12:00 AM

Ayə - Kafirlər

Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti kafir olub kafir kimi ölənlərə olsun! (Bəqərə surəsi, 161)