28 Yanvar / 3:02 PM

Ayə - Tövbə

Bəndələrinin tövbəsini qəbul eləyən Odur. (Şura surəsi 25)