12 İyun / 12:30 AM

Ayə - Tövbə

Bəndələrinin tövbəsini qəbul eləyən Odur. (Şura surəsi 25)