12 İyun / 11:05 PM

Ayə - Tövbə

Allah-təala tövbə edənləri sevir. (Bəqərə surəsi 222)