28 Yanvar / 1:44 PM

Ayə - Tövbə

Allah-təala tövbə edənləri sevir. (Bəqərə surəsi 222)