12 İyun / 12:14 AM

Ayə - Tövbə

Ey İman gətirənlər! Sidqi-qəlbdən tövbə eləyib, üzünüzü Allaha tutun. (Təhrim surəsi 8)