28 Yanvar / 2:47 PM

Ayə - Tövbə

Ey İman gətirənlər! Sidqi-qəlbdən tövbə eləyib, üzünüzü Allaha tutun. (Təhrim surəsi 8)