12 İyun / 10:30 PM

Ayə - Namaz

Mən, həqiqətən, Allaham. Məndən başqa heç bir tanrı yoxdur. Mənə ibadət et və Məni anmaq üçün namaz qıl!

Ta ha 14